Σας προτείνουμε

Οι Φίλοι & Υποστηρικτές ΚΠΙΣΝ παρακολουθούν τις εκδηλώσεις και όλα όσα συμβαίνουν στο ΚΠΙΣΝ, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στην Εθνική Λυρική Σκηνή και σας προτείνουν!

 

Όπερα από κούνια

Φεβρουάριος 2023

Διοργανωτής: ΕΛΣ

Αθλητισμός & Ευεξία για ενήλικες

Οκτώβριος - Νοέμβριος 2022

Διοργανωτής: ΚΠΙΣΝ

Αθλητισμός & Ευεξία για παιδιά

Οκτώβριος - Νοέμβριος 2022

Διοργανωτής: ΚΠΙΣΝ

Λέσχες Ανάγνωσης

Οκτώβριος - Νοέμβριος 2022

Διοργανωτής: ΚΠΙΣΝ

Co-OPERAtive: Διαπολιτισμικό φυτώριο όπερας

από 14 Νοεμβρίου 2022

Διοργανωτής: ΕΛΣ

Εκπαιδευτικά προγράμματα στην Εθνική Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Σεπτέμβριος 2022 έως Μάιος 2023

Διοργανωτής: ΕΒΕ

Μεταμορφώσεις

Οκτώβριος 2022 έως Ιούνιος 2023

Διοργανωτής: ΕΛΣ

Λυρικοί Μικρομηκάδες

Οκτώβριος - Νοέμβριος 2022

Διοργανωτής: ΕΛΣ

Louise Bourgeois, Maman

30 Μαρτίου έως 06 Νοεμβρίου 2022

Διοργανωτής: ΚΠΙΣΝ

Ιστορίες για το [21]

Διοργανωτής: ΕΒΕ