Ίδρυση

Τον Ιούνιο του 2015 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Φίλοι και Υποστηρικτές Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Φ&Υ ΚΠΙΣΝ), από τους κ.κ. Εύα Καραϊτίδη, Ντόλλη Κωστοπούλου, Άννα Πουσκούρη-Reiche και Αντώνη Schwartz.

Είχε προηγηθεί η ίδρυση της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gGmbH) Friends and Patrons of the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (F&P of the SNFCC) στο Μόναχο της Γερμανίας, με στόχο την προώθηση και υποστήριξη των σκοπών του ΚΠΙΣΝ στο εξωτερικό.