Στηρίξτε μας

Οι Φ&Υ ΚΠΙΣΝ, σε συνεργασία με την ΕΒΕ, την ΕΛΣ και την ΚΠΙΣΝ Α.Ε. σχεδιάζουν την υλοποίηση προγραμμάτων προσανατολισμένων στην παιδεία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον με επίκεντρο το ΚΠΙΣΝ.

Θα χαρούμε να σας έχουμε μαζί μας σε αυτή μας την προσπάθεια.


Γίνε Φίλος

  • Ελάχιστη οικονομική συνεισφορά: €100

Γίνε Υποστηρικτής

  • Ελάχιστη οικονομική συνεισφορά για φυσικά πρόσωπα: €500
  • Ελάχιστη οικονομική συνεισφορά για νομικά πρόσωπα: €7.500

Βοηθήστε μας να διευρύνουμε τον κύκλο των Φίλων και Υποστηρικτών μας. Μιλήστε για το έργο μας και βοηθήστε μας να έρθουμε σε επικοινωνία με ιδιώτες και επιχειρήσεις που θέλουν να προσφέρουν στον Πολιτισμό.


Συμπληρώστε και υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής ενδιαφέροντος για το έργο του Οργανισμού μας (για την εγγραφή σας δεν απαιτείται καμία πληρωμή).

 

Για να στηρίξετε οικονομικά το έργο μας μπορείτε να συμπληρώσετε το ποσό που επιθυμείτε στο πεδίο Συνεισφορά ποσού.

Συνεισφορά ποσού
€ Με την οικονομική συνεισφορά μου επιθυμώ να υποστηρίξω:
Please enter a number.