Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

 

Οι Φίλοι & Υποστηρικτές ΚΠΙΣΝ συνεργάζονται με εταιρείες για να διαχειριστούν διαθέσιμα κεφάλαια για την δημιουργία δράσεων κοινωνικής ευθύνης, αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα με επίκεντρο το ΚΠΙΣΝ.

Σχεδιάζουν το κάθε πρόγραμμα ή τη δράση κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με το όραμα και τη στρατηγική ενός οργανισμού.

Αναλαμβάνουν την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών με απόλυτη διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια τους.

Σε συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ, την ΕΒΕ και την ΕΛΣ, τα προγράμματα ΕΚΕ μπορούν να προσφέρουν σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες πολλαπλά εκπαιδευτικά και πολιτιστικά οφέλη.

 

Γίνε Φίλος και Υποστηρικτής σήμερα!

Σε συνεργασία με:
  • ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ