Γίνετε Εθελοντής

Παρουσίαση1Το όραμα των Φίλων & Υποστηρικτών ΚΠΙΣΝ δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη και ουσιαστική προσφορά των εθελοντών μας.

Ως εθελοντές μπορούν να εγγραφούν όλοι οι πολίτες που μοιράζονται το όραμα και τις αρχές των Φ&Υ ΚΠΙΣΝ ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, την ηλικία και την εκπαίδευση τους.

Εάν επιθυμείτε να βοηθήσετε εθελοντικά το έργο και τις δράσεις των Φ&Υ ΚΠΙΣΝ, παρακαλούμε συμπληρώστε τη Δήλωση Ενδιαφέροντος Εθελοντή.

Γίνε Φίλος και Υποστηρικτής σήμερα!

Σε συνεργασία με:
  • ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ