Οργάνωση – Διοίκηση

Οι Φίλοι & Υποστηρικτές ΚΠΙΣΝ απασχολούν περιορισμένο αριθμό άριστα εκπαιδευμένων ατόμων που κύριο μέλημά τους είναι η εκπόνηση των προγραμμάτων (σε συνεργασία με την ΚΠΙΣΝ Α.Ε., την ΕΒΕ και την ΕΛΣ), η φροντίδα των υπαρχόντων και η προσέλκυση νέων μελών και χορηγών, ενώ υποστηρίζονται και από άριστα καταρτισμένους Εξωτερικούς Συνεργάτες. Παράλληλα, προσβλέπουν στην κινητοποίηση εθελοντών για την υποστήριξη επιμέρους δράσεων.

Ο Ελληνικός Οργανισμός θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο ενώ ο Γερμανικός Οργανισμός θα υποστηρίζεται από μία Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Committee) που θα αποτελείται από φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα δεσμευτούν να υποστηρίξουν υλικά και οργανωτικά το έργο του.

Οι Φ&Υ ΚΠΙΣΝ χρηματοδοτούνται από δωρεές και συνδρομές μελών και χορηγών. Σε επιλεγμένες δράσεις ενδέχεται να ζητηθεί η εθελοντική συμβολή των επισκεπτών (με τη μορφή εισόδου/εισιτηρίου), με σκοπό την αυτοχρηματοδότηση των δράσεων αυτών και την ενίσχυση των πόρων του Οργανισμού.

 

Γίνε Φίλος και Υποστηρικτής σήμερα!

Σε συνεργασία με:
  • ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ