Δωρεές

Κυρίαρχο ρόλο στην επίτευξη των στόχων μας διαδραματίζει η εξεύρεση οικονομικών πόρων και η με κάθε τρόπο συνεισφορά.

Κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που μοιράζεται το όραμά μας, μπορεί να συνεισφέρει (σε χρήματα ή σε είδος), αυξάνοντας παράλληλα το κοινωνικό προφίλ της επιχείρησής του.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε δωρητής, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τους Φίλους & Υποστηρικτές ΚΠΙΣΝ στο info@friendsofsnfcc.org.


 

Γίνε Φίλος και Υποστηρικτής σήμερα!

Σε συνεργασία με:
  • ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ