Γίνε Εθελοντής
Δήλωση ενδιαφέροντος για εθελοντική εργασία Επιθυμώ να βοηθήσω εθελοντικά τους Φίλους & Υποστηρικτές του ΚΠΙΣΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
 
 

Οι Φίλοι & Υποστηρικτές ΚΠΙΣΝ διατηρούν το δικαίωμα να μην κάνουν δεκτή την αίτηση για εθελοντική εργασία ή να διακόψουν τυχόν εθελοντική συνεργασία, μετά από σχετική ειδοποίηση.

Η παρούσα Δήλωση Ενδιαφέροντος αναφέρεται αποκλειστικά στην προσφορά εθελοντικής εργασίας και υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δέσμευση για έμμισθη ή αμειβόμενη σχέση εργασίας.

Έχω διαβάσει και αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.
Θα πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις.