Υιοθέτησε ένα βιβλίο

Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το βιβλίο που επιθυμείτε να “υιοθετήσετε”. Το ελάχιστο ποσό συνεισφοράς είναι 100€.

Εκτιμώμενο κόστος συντήρησης για κάθε βιβλίο:
1. Decisiones Rotae Romanae: 1200€
2. Fasciculus medicine: 300€
3. Ιερόν Ευαγγέλιον: 1200€
4. Machumetis Saracenorum […] ipseque Alcoran: 300€
5. Christopher Angell, a Grecian, who tasted of many stripes and torments […]: 100€
6. Προσκυνητάριον τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης: 800€
7. Claude Adrien Helvetius, De l’esprit: 300€
8. Traite elementaire de chimie: 200€
9. Οι του Καλλίμαχου Κυρηναίου ύμνοι: 200€
10. Κατάλογος τῆς τυπογραφίας Νικολάου Γλυκύ […]: 100€

 

Δωρεά
€ Με την οικονομική συνεισφορά μου επιθυμώ να υποστηρίξω:
Please enter a number.